Đại ca ơi tha cho vợ em

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #1
  • #2
  • Zoom +
  • Light Off

Đại ca ơi tha cho vợ em

Moe Amatsuka có một người chồng yếu sinh lý tuy cô ấy không nói ra nhưng không bao giờ hài lòng vì điều ấy .Gần đây một người tử tế như chồng cô lại giao du với máy thằng xã hội đen du đãng Moe Amatsuka cũng không thích thú gì về điều này .Không lẽ anh ta có khoản nợ nào hay điểm yếu nào mà bọn chúng nắm thóp được không biết được điều ấy .Nhưng có một sự thật đó chính là đại ca của chúng rất thích Moe Amatsuka xinh đẹp và luôn tìm cơ hội để chén được người vợ trẻ này …cùng xem Đại ca ơi tha cho vợ em